7 meter hög bullerskärm över Store Vejleå

  • Tjänst: Broautoværn
  • Byggherre: Vejdirektoratet
  • Entreprenör: DAV NORDIC A/S
  • Underentreprenör:
  • Rådgiver:
Støjreducerende løsninger Projektledare

Peter Mytting Hansen

Projektchef
+45 41 49 42 53

Betydande krav på bullerreduktion

Bullret ska reduceras avsevärt i förhållande till bostadsområdet Vallensbæk Nordmark, och därför ska bullerskärmen vara 7 meter hög och 2 km lång. DAV NORDIC levererar barriären som en totalentreprenad och har utformat barriären i enlighet med det danska vägverkets krav på bullerreduktion. DAV NORDIC designar allt oftare lösningar för bullerskydd och upplever en växande efterfrågan på marknaden för detta.

Bullerskärm över en å

Förutom höjden och längden är leveransen också speciell på så sätt att den levereras i en speciell kolgrå färg. Dessutom installeras den över två underfarter på Holbækmotorvägen. En av underfarterna är Horsestien, en gång- och cykelbana som går under motorvägen. Här dras bullerskärmen över gång- och cykelbanan genom att den fästs på den befintliga kantbalken längs motorvägen. 

Den andra underfarten är Store Vejleå. Här behövdes en mycket speciell lösning för att leda skärmen över Store Vejleå.  Man var tvungen att bygga en 21,7 m lång och 2,5 meter bred stålbro över ån, på vilken bullerskärmen monteras.

Genom att ljuddämpa Store Vejleå säkerställs att bullerdämpningen inte bryts och att man fortfarande uppfyller kraven på ljuddämpning. Genom att installera bullerskärmen som en helhet säkerställer vi även optimal effekt för dem som bor i området.

Den nedre delen av bullerskärmen är täckt med träribbor för att den grå färgen ska brytas upp och bli mer levande att titta på.

Galleri från projektet

Relaterad cases