Koncern

Första december 2016 blev DAV NORDIC AB etablerat i Sverige som ett dotterbolag till DAV NORDIC. Sedan blev MILEWIDE A/S som systerbolag knutna tätare till DAV NORDIC. De tre företagen har nu gemensam förvaltning. ​

DAV NORDIC organisatorisk översikt

I 2018 utvidgade DAV NORDIC produktsortimentet till att inte längre bara omfatta produkter och lösningar till anläggningsprojekt, utan även till byggprojekt. Verksamheten erbjuder nu även stålkonstruktioner som bland annat altaner, trapper, räcken etc. till byggen.

P.g.a. det omfattande sortimentet av produkter förutom vägräcken, samt en önskan om ett samlat namn för den danska och svenska avdelningen, blev det danska firmanamnet den första april 2019 ändrat till DAV NORDIC.

TROLDHØJ HOLDING A/S

BSI A/S

Maritimt udstyr

Cori Propeller A/S

Maritimt udstyr

JEFA Steering A/S

Maritimt udstyr

Hundested Propeller A/S

Maritimt udstyr

DAV NORDIC A/S

Infrastruktur

DAV NORDIC AB

Infrastruktur

DAV NORDIC ledningsgrupp & organisationsschema

Ulrik Toft Marcussen

Adm. direktör/VD
+45 26 30 74 41

Stefan F. Nielsen

Ekonomidirektör/CFO
+45 20 48 55 23

Michael Larsen

Avdelningschef
+45 24 24 83 91

Jens Andersen

Anbudsansvarig
+45 20 41 62 01

Frank Petersen

Teknisk chef
+45 26 30 74 43

Emil Mortensen

Avdelningschef
+45 50 85 38 07

Avdelningar

Inköp
Service/lager
Säkerhet & kvalitet
Marknadsföring
Ekonomi

Senaste cases