Montage

Utöver produktion av vägräcken, bullerlösningar och trafiköar, så erbjuder vi oss också att montera dessa. Hör av er om ni är intresserade av montage.​

Montering

DAV NORDIC kan hantera all installation inom olika vägprojekt och i samband med ljudreducerande lösningar inklusive stål för byggbranschen.

Professionella monteringsgrupper med specialiserad kunskap, erfarenhet och en utarbetad rutin kombineras flexibelt helt enligt det enskilda projektet. Vi är mycket stolta över att leverera projekten i tid genom ett gott och nära samarbete mellan våra installatörer och projektledare.​

Cases

Vill du veta mer?

Våra engagerade och duktiga rådgivare står redo att hjälpa dig med lösningar som både tar hänsyn till god ekonomi, arbetsmiljö och hög kvalitet.

Conny Enbom

Försäljningschef
+46 70 220 13 69

Besök vår danska hemsida och se vår produktvalsguide