Övrig brusreducering

Övrig brusreducering

DAV NORDIC utför olika typer av brusreduceringsprojekt utomhus. Det största området är bullerskydd, där vi dessutom tillhandahåller speciallösningar efter klientens behov.

DAV NORDIC överför sina kunskaper om bullerskydd längs vägarna och tillika järnvägarna vidare till andra brusreduceringslösningar. Vi erbjuder råd tidigt under projektstarten ända till slutfört projekt. Ett exempel på ett avslutat projekt är Sjælsø Skydebane, som är dämpat med 41 000 ljudbafflar, och resultatet är minst sagt anmärkningsvärt. DAV NORDIC har varit involverad i projektutvecklingsfasen och har därefter varit ansvarig för projektledningen och montering av ljudbafflarna.

Vi är mer än villiga att erbjuda tekniska råd i samband med brusreduceringslösningar och är redo att ta emot ditt samtal. Naturligtvis vill vi också erbjuda ett icke-bindande erbjudande i ett specifikt fall. Ring till oss på 86 82 29 00 eller skriv till oss på info@davnordic.dk.​

Bullerskärmar cases

Vill du veta mer?

Våra engagerade och duktiga rådgivare står redo att hjälpa dig med lösningar som både tar hänsyn till god ekonomi, arbetsmiljö och hög kvalitet.

Bullerskärmar

Per Thörner

Projektledare/säljare
+46 79 068 88 42

Besök vår danska hemsida och se vår produktvalsguide