Unik bullerskärm reser sig över hamnen i Fredericia

DAV NORDIC erbjuder en unik bullerskärm placerad i hamnen i Fredericia, Danmark. Med ett fundament som är över 20 meter under marken och en höjd som sträcker 10 meter ovanför marken, reser sig bullerskärmen högt ovanför Fredericia. Bullerskärmen, som har flera olika funktioner, kniper därmed även titeln ”Danmarks högsta”.

  • Tjänst: 335 meter lång bullervall, 10 meter hög och upp till 20 meter under marken
  • Byggherre: ADP (Associated Danish Ports A/S)
  • Entreprenör: DAV NORDIC A/S
  • Underentreprenör:
  • Rådgivare: Sweco Architects
Projektledare

Johny Poulsen

Projektchef
+45 28 87 04 60

DAV NORDIC har installerat bullerskärmen i hamnområdet i Fredericia på uppdrag av ADP – Associated Danish Ports A/S. Som huvudentreprenör för projektet har DAV NORDIC ansvarat för produktion, leverans och installation av bullerskärmen.

DAV NORDIC´s arbete i hamnen i Fredericia ha pågått sedan februari 2021. Projektets syfte har inte bara varit att minska bullret från hamnområdet, utan också att bygga en bullerskärm med en unik design. Den är skapad av olika material som är i samklang med områdets gestaltning. Byggherren ville ha en bullerskärm som gav ett effektivt skydd mot buller, samtidigt som den skulle spegla hamnområdets karaktär.

Bullerdämpning och estetisk design i ett

Detaljplanen utarbetades av generalentreprenören Sweco Architects, som var rådgivare i uppdraget. För bullerskärmens visuella uttryck stod Årstidernes Arkitekt för. Utifrån detta byggde DAV NORDIC en bullerskärm med genomsiktliga partier, trälister och lackerade kassetter, som tillsammans skapar en visuell bild av staplade containrar.

Med ett gjutet fundament som sträcker sig upp till 20 meter under marken och en höjd på 10 meter står bullerskärmen stabilt och säkert längs Holstensvej och Strandvejen i Fredericia. Bullerskärmen ska dämpa bullret från arbetet som pågår i hamnen, så att omkringboendeinvånare får en tystare miljö. De boende i området kan tack vare de genomsiktliga ytorna fortfarande se och ta del av aktiviteterna i hamnen.

Projektet klart tidigare trots stora utmaningar

Oförutsägbara markförhållanden och en lokalisering nära staden ställde höga krav på så väl monteringen liksom materialvalen. Skärmen byggs på ett område där det finns en gammal havsbotten och de dåliga markförhållandena blev en utmaning under montaget.

När arbetet väl drar i gång dyker det alltid upp nya frågor, den här gången rörde det markförhållandena. Utmaningen löstes dock snabbt och konstruktivt utan fördröjning

Søren Møller Petersen, byggchef, ADP

Snäva tidsplaner är inte ovanliga i byggbranschen, men ibland bjuder de på positiva överraskningar. Bullerskärmen var planerad att vara klar för drift i juni 2021, men var färdigställd redan i maj 2021. Det lönar sig att vara proaktiv och att ligga i framkant.

Samarbetet med DAV NORDIC har präglats av skicklighet och professionalism. Som kund uppskattar vi att vår partner, i detta fall DAV NORDIC, ligger i framkant och att de samtidigt är detaljorienterade. Det ger oss tid att lösa utmaningarna på bästa sätt. När det dessutom resulterar i en leverans två veckor före utsatt tidsplan har jag verkligen inget att klaga på

Søren Møller Petersen, byggchef, ADP

Kontakta oss på telefon +46 70 2201369+46 73 9700995 ell​er info@davnordic.se för rådgivning, ett icke-bindande erbjudande eller helt enkelt för att få ytterligare information.​

Galleri från projektet

Relaterad cases