Träräcken

Träräcken uppfyller ett behov av estetiska och hållbara lösningar för vägsträckor som löper genom natursköna områden där hänsyn ska tas till både trafikanter och natur. Vid skogsområden, mossar och gröna oaser samt vid slott och herrgårdar är träckräcken ett upplagt val.

Vägräcken av trä består av en kombination av trä och stål. Träet ger vägräcket ett naturligt utseende och stålet ger hållfasthet. Vägräcket är CE-märkt enligt EN 1317-1 och EN 1317-2.

Träräckena levereras av det franska företaget Domaine de Tertü. Vi har specialiserat oss på Tertü T 18 som är ISO 9001-certifierat och har erhållit Certificate of Conformity/CE-märkning i december 2009.

Vägsäkerhet cases

Vill du veta mer?

Våra engagerade och duktiga rådgivare står redo att hjälpa dig med lösningar som både tar hänsyn till god ekonomi, arbetsmiljö och hög kvalitet.

Conny Enbom

Försäljningschef
+46 70 220 13 69

Besök vår danska hemsida och se vår produktvalsguide