Spårskärmar med absorberande bullerskydd

Tre typer bullerskydd

​Banedanmark fungerar med tre olika skärmtyper, som i allmänhet beskrivs i ”Installationsmanualen för Banedanmarks standardskärmar”.

Gemensamt för skärmarna är att de tillverkas a av en galvaniserad stålkonstruktion vilken i sin tur konstruerats med bärande vertikala kolonner, mellan vilka horisontella skärmytor finns monterade. Tjockleken och profilmåtten för de enskilda ståldelarna beror på de faktiska belastningarna från vindtryck, sug/tryck från tåg såväl som påverkan från jordtryck.

Om skärmen monteras i terräng, så måste man gräva ner skärmens nedre del i marken för att se till att den är helt ljudisolerad. Om skärmen monteras på en struktur (stålstans, betongvägg etc.) så är den avsedd för att skapa en ljudisolerad anslutning till denna struktur. En Baned Denmark-skärm har vanligtvis en höjd av 2 m från toppen av rälsen till toppen av skärmen. Detta garanterar fri utsikt över tågets passagerare över skärmen.

Böjd reflekterande skärm

Den mest använda skärmen är den krökta, och just den speciella konstruktionen bidrar till att en betydande del av bruset återspeglar sig tillbaka till spåret där det fångas i skärmarna. Själva skärmytan består av galvaniserade stålplåtar vilka huggits i form av ”hattprofiler” och skruvas samman till en tät yta. Överst på skärmen avslutas med en toppskärm. Kolumnavståndet för denna skärmtyp är vanligtvis 5 m.

Vertikal absorberande skärm

Där den böjda reflekterande skärmen inte kan appliceras, till exempel på grund av reducerat avstånd till bankroppen eller på grund av placering längs plattformskanten, används istället en vertikal skärm med unikt absorberande egenskaper. Skärmen har konstruerats som den böjda skärmen av böjda skärmpaneler av galvaniserat stål. Inuti ”hattprofilerna” placeras ett isoleringsmaterial som sedan skyddas med ett nät av stretchmetall. Kolumnavståndet för denna skärmtyp är vanligtvis 5 m.

Vertikal glasskärm

Om särskilda visuella förhållanden beaktas, kan transparenta skärmar användas, där panelerna på toppskärmen ersätts av glasavsnitt. Kolumnavståndet för denna skärmtyp är vanligtvis 2,5 meter.​​​

Bullerskärmar cases

Vill du veta mer?

Våra engagerade och duktiga rådgivare står redo att hjälpa dig med lösningar som både tar hänsyn till god ekonomi, arbetsmiljö och hög kvalitet.

Conny Enbom

Försäljningschef
+46 70 220 13 69

Besök vår danska hemsida och se vår produktvalsguide