10 000 m2 Bullerskärmar till Göteborg

DAV NORDIC AB har till vår kund Grundtuben AB fått leverera över 10 000 m2 av absorberande och genomsiktliga skärmar. Dessa monteras längst E6 i Göteborg och kommer vara klart under hösten 2020.

  • Tjänst: 10 000 m2 absorberande och genomsiktliga skärmar
  • Byggherre: Grundtuben AB
  • Entreprenör: DAV NORDIC AB
  • Underentreprenör:
  • Rådgivare:

10 000 m2 Bullerskärmar till Göteborg

DAV NORDIC AB har till vår kund Grundtuben AB fått leverera över 10 000 m2 av absorberande och genomsiktliga skärmar. Dessa monteras längst E6 i Göteborg och kommer vara klart under hösten 2020.

Med en höjd på ca 4 meter och en sträckning på hela 3 km är detta ett imponerande bygge som kommer att sänka ljudnivåer för många i närområdet. Skärmar har tillsammans med kund anpassats för projektet gällande avstånd, höjder och layout. Grundtubens patenterade fundamentslösning säkerställer ett bra och stabilt bullerskydd med lång livslängd.

Genomsiktliga partier har försetts med fågelskydd och det finns även dörrlösningar monterade i bullerskärmarna.

Galleri från projektet

Relaterad cases