Vägskärmar och Buller Plank

Transparent skärm

Skärmen av typen 1A är en transparent brusreducerande skärm som utformats för att motstå den hårda miljön som oftast vägarna utsätts för. Den placeras vanligtvis längs motorvägar på mindre vägar inom stadsområden och kan med fördel användas längs vägsträckor där boenden ställer höga krav på syn och ljus. Skärmtypen kan användas i en faktisk skärmhöjd på upp till 4,0 meter.

Skärmens struktur

Skärmen byggs upp med prefabricerade betongplattor vilka monteras på fundament som konstruerats av entreprenören. Betongkjolarna har tillverkats med modulära avstånd vilka i sin tur är delbara med exempelvis 0,70 meter. 3,50 meter eller 4,90 meter.

Vertikala rektangulära aluminiumspelare med ett modul avstånd på 700 mm monterats på betongen. Kolonnerna är monterade på betongkjolarna med 2 delar. M16 bultar/gängade stavar med ett fast avstånd på 500 mm. Mellan de vertikala kolumnerna så är de transparenta modulerna fästa.

Modulerna har utformats i en sådan dimension och tjocklek att de ganska enkelt kan motstå vindtrycket och klimatpåverkan med det bestämda modul avståndet, så att de akustiska kraven för den övergripande ljudskölden uppfylls.​

Type 1A

Transparent skräm med lameller

Bullersköld typ 2A är en transparent skärm som utformats för att motstå den hårda miljön på vägen. Skärmen är vanligtvis inställd längs motorvägar, landsvägar och större vägar inom landsbygden och tillika stadsområden. Skärmtypen kan med fördel användas där vägens översiktsförhållanden kräver mindre insyn eller där vägens grannar ställer speciella krav för syn och ljus. En blandning mellan typ 2A och 2B är också möjlig.

Bullersköld på land

Skärmtypen är tillverkad med HEB-bärande stålkolonner, eller HEA-profiler och monteras per ram, 5,0 meter på fundament, utom vid ändarna där modulens bredd är 3,0 m.

På pelarna svetsas fotplattor, som monteras på underliggande fundament med hjälp av bultar. Fotplatta och bult aggregat är etablerade under terräng. En prefabricerad betongkjol är monterad mellan stålspelarna följt av transparenta element. På den i förväg etablerade ljudskärmen är lameller monterade respektive. väg och grann sida.

Bullersköld vid byggnadsarbeten

Skärmtypen är tillverkad med HEB-bärande stålkolonner, eller HEA-profiler och monterad per ram. 3,0 meter på monteringsfästet designat av entreprenören. Transparenta element är monterade mellan stålspelarna. På denna skärmtyp är lameller monterade på respektive. väg och grann sida på den i förväg etablerade bullerskärmen.

Type 2A

Ljudabsorberande skärm med lameller

Modellen av typ 2B är en stängd ljudabsorberande ljudsköld utformats för att motstå den hårda miljön på vägen. Skärmen är vanligtvis inställd längs motorvägar, motorvägar och större vägar i landsbygden och stadsområden. En blandning mellan typ 2A och 2B är möjlig.

Bullersköld på land

Skärmtypen tillverkas med HEB-bärande stålkolonner, eller HEA-profiler och monterad per ram. 5,0 meter på fundament, dock förutom vid ändarna där modul bredden är 3,0 m. På stålspelarna svetsas fotplattorna till underliggande fundament med hjälp av bultgrupper. Fotplatta och bultaggregat är etablerade under terräng. Mellan stålspelarna monteras en prefabricerad betongkjol följt av stängda ljudabsorberande ljudskyddskassetter.

Bullersköld vid byggnadsarbeten

Skärmtypen har tillverkats med HEB-bärande stålkolonner, eller HEA-profiler och monteras per ram med 3,0 meter på monteringsfästet vilken i sin tur designat av entreprenören. Stängda ljudabsorberande moduler monteras mellan pelarna. På denna skärmtyp monteras lameller på respektive på den i förväg etablerade bullerskärmen.

Type 2B

Mix av Type 2A & Type 2B

Bullerskärmar cases

Vill du veta mer?

Våra engagerade och duktiga rådgivare står redo att hjälpa dig med lösningar som både tar hänsyn till god ekonomi, arbetsmiljö och hög kvalitet.

Bullerskärmar

Per Thörner

Projektledare/säljare
+46 79 068 88 42

Besök vår danska hemsida och se vår produktvalsguide