Bullerskärmar för alla miljöer

Bullerförorening från trafiken har länge varit ett stort problem. Därför har vi, förutom trafiksäkerheten, specialiserat oss på många olika ljudreduceringslösningar.

Bullerskärmar för alla miljöer

​Trafikbuller är den största källan för bullerbelastning.

​Många bostäder är belastade av buller över gränsvärdet. Det har fastställts regler om bullergränsvärden vid nybyggnationer och vid nya vägar som anläggs vid existerande bostäder, men vid existerande bostäder och existerande vägar finns det inga bestämmelser, och det är här huvudparten av de bullerbelastade bostäderna finns.

Bullerskärmar reducerar bullerbelastningen

Bullerskärmar längs vägarna kan dämpa utbredningen av vägbuller och därmed reducera bullerbelastningen. Bullerskärmar ger störst effekt vid uppsättning på huvudvägar som går genom ett relativt tättbebyggt bostadsområde. Här är bullerdämpningen till gagn för flest människor.

Bullerskärmar kräver plats mellan vägen och bebyggelsen och används primärt på vägar som inte har sidovägar eller annan direkt anslutning till bostadsområden.

Bullerskärmar – ett effektivt medel

Bullerskärmar är effektiva för dämpning av buller utifrån två grundläggande fysiska parametrar:​

Ljud avskärmning skapas genom att använda ett material som hindrar ljudets utbredning (akustisk skugga). Det uppnås genom att ytan på bullerskärmen har särskilda egenskaper och genom att utforma bullerskärmen så att den absorberar ljudet på bästa möjliga sätt.

Många möjliga lösningar

Bullerskärmarna består av en lång rad produkter. Komponenter i stål och betong produceras i DAVNORDIC AB:s egna produktionsanläggningar i Danmark, medan andra delar kommer från ledande inhemska och utländska producenter. DAVNORDIC AB monterar och levererar därefter produkterna.

Vårt breda produktsortiment säkerställer att DAVNORDIC AB i de allra flesta fall kan uppfylla de krav och önskemål som finns på bullerskärmslösningar. Detta gäller för såväl vägar, industrier och flygplatser som järnvägar.​

​Bullerskärmar i trä

DAVNORDIC Bullerskärmar modell Reflect och Absorb med dokumenterade egenskaper eller kundunika lösningar. I tryckimpregnerad utförande eller lackerat i valfri färg. Kombinera med glas och olika dekorlister. Svenskt kvalitets trä och tillverkning inomhus i certifierad anläggning. 

Bullerskämar cases

Vill du veta mer?

Våra engagerade och duktiga rådgivare står redo att hjälpa dig med lösningar som både tar hänsyn till god ekonomi, arbetsmiljö och hög kvalitet.

Bullerskärmar

Per Thörner

Projektledare/säljare
+46 79 068 88 42

Besök vår danska hemsida och se vår produktvalsguide