Produktion av betong och stål

​Betongproduktion

Betong är i de allra flesta byggnader och konstruktioner ett bärande element, och därför ställs det stränga krav på tillverkningen. DAVNORDIC AB är certifierat enligt EN 2426 och EN 206 för att tillverka färdigblandad betong.

Vår produktion av betongfundament är CE-certifierad enligt EN 14991. Vi kan därför producera och leverera betongfundament till vägsektorn enligt gällande gemensamma europeiska standarder.

Förutom betongfundament produceras också en rad andra betongprodukter, bland annat refuger och chikaner samt andra projektanpassade betongprodukter som inte omfattas av en gemensam europeisk standard.

Stålproduktion

På vår egen smidesverkstad i Danmark tillverkas en rad av våra stålprodukter. Det gäller t.ex. broräcken och GC-broräcken samt andra stålkonstruktioner för vägrelaterade projekt som t.ex. skyltportaler.

Godkännanden och certifieringar

  • Prestandadeklaration
  • Certifikat B278 – fabrikstillverkad betong från Dancert
  • Certifikat 0402 – CPR –SC0416-04 Dav H2 W2 räcken från SP
  • Certifikat 0402 – CPR –SC0739-14 Dav H4b W2 räcken från SP 
  • Certifikat 1073-CPR-B278-02 EN1090-1 EXC1/EXC2 från Dancert
  • Certifikat 1073-CPD-B278-04 – betongelement från Dancert

Stål för infrastruktur cases

Vill du veta mer?

Våra engagerade och duktiga rådgivare står redo att hjälpa dig med lösningar som både tar hänsyn till god ekonomi, arbetsmiljö och hög kvalitet.

Conny Enbom

Försäljningschef
+46 70 220 13 69

Besök vår danska hemsida och se vår produktvalsguide