Extra robusta stålstolpar bär upp ljushimmel över hela busstationen i Århus

För att skapa ett tryggt och säkert trafikflöde i det livligt trafikerade området vid busstationen i Århus, Danmark, har DAV NORDIC levererat extra kraftiga stålmaster för vajerupphängning med ljusarmaturer. Dessa bildar en ljushimmel som lyser upp hela området.

  • Tjänst: 19 koniska stålmaster med tillhörande ändring 18mm väggtjockleken
  • Byggherre: Aarhus Kommun
  • Entreprenör: Verdo
  • Underentreprenör: DAV NORDIC A/S
  • Rådgivare: Fredsted Consulting
Projektledare

Michael Pedersen

Säljchef
+45 40 19 21 39

Extra robusta stålstolpar bär upp ljushimmel över hela busstationen i Århus

Området kring busstationen i Århus är en trafikknutpunkt där många bussar, bilar, cyklister och fotgängare möts varje dag. Detta har varit en avgörande faktor i planeringsprocessen för att säkerställa en bra och säker kollektivtrafik.

Redan i oktober 2020 började Aarhus kommun riva den gamla underjordiska parkeringen under busstationen som måste tas bort på grund av rasrisk. Efter att ha fyllt igen hålet efter källaren har en ny busstation etablerats på platsen. Dessutom levererade DAV NORDIC 19 koniska stolpar med tillhörande avslutningsring. Verdo var entreprenör för belysningsprojektet med Fredsted Consulting som rådgivare.

Hur säkerställer man en trygg kollektivtrafik?

Den underjordiska parkeringen under busstationen i Århus var i så dåligt skick att det inte längre var säkert att låta den tunga trafiken fortsätta köra ovanpå den. Den nödvändiga rivningen initierade ett projekt som gick ut på att omtänka och omgestalta utrymmet ovanför den underjordiska parkeringen. En viktig del av det nya projektet var att skapa en jämn belysning i hela området, som inte påverkas av parkerade bussar. Normalt skapar bussar mörka områden och därmed osäkerhet för personer som färdas där. I nära samarbete med konsulten Fredsted Consulting tog vi fram en ändamålsenlig lösning som alla parter var överens om:

Relativt tidigt i processen stod det klart för de olika parterna att den rätta lösningen skulle vara att etablera ett vajerupphängt belysningssystem. Detta skulle minimera antalet stolpar på platsen och säkerställa att bussarna var belysta från alla håll. DAV NORDIC tog sig an uppgiften på ett konstruktivt sätt, och vi fick snabbt ett förslag på en stolplösning med en särskilt stark konisk stolpe som tillverkades för uppdraget

Ole Kjærgård från Fredsted Consulting

Dessutom tog konsulten fram en lösning med 70 armaturer på ett speciellt vajersystem som nästan liknar ett spindelnät när man ser det ovanifrån. För att bära vajerlösningen på en höjd av 8 meter ville kommunen ha ett elegant formspråk med runda koniska stolpar. Idag är det bara 19 robusta stolpar som bär upp alla 70 armaturerna. De höga krafterna från vajersystemet resulterade i att väggtjockleken på de koniska stolparna blev 18 mm.

Unik stolpteknik för 70 armaturer

För att stolpen skulle få en materialtjocklek på 18 mm utvecklades en speciell teknik för att uppnå extra hög materialtjocklek på koniska stolpar, i detta fall med tre stycken koniska skal på 6 mm som pressades ihop till en stolpe med en total materialtjocklek på 18 mm. Det är mycket ovanligt att se en materialtjocklek på 18 mm, och det är en svår utmaning att tillverka stolpar med en så hög materialtjocklek. DAV NORDIC har den expertis och produktionskapacitet som krävs för att lyckas med detta.

Design har stor inverkan på plats och belysning

Det var viktigt att utformningen av armaturerna och vajerlösningen inte blev för stor och dominerande ‒ man skulle fortfarande ha fri sikt mot himlen. Därför bestämdes att lösningen skulle ha ett lätt och transparent utseende, och man valde en minimalistisk LED-armatur för vajerupphängningen. Även om det finns 70 armaturer installerade i området dominerar inte vajrar och armaturer himlen ovanför busstationen i Århus.

Mellan stolparna förankrades ett vajersystem på vilket en, två eller tre armaturer monterades. Inuti varje mast finns ett drivdon som gör det möjligt att uppnå de önskade armaturplaceringarna, så att ljuset säkerställs oavsett om bussarna står där eller inte.

DAV NORDIC ansvarade också för att tillverka en snygg avslutningsring på marknivå, som gör det enkelt att komma åt fundamentbultarna och efterspänningen framöver. Avslutningsringen gränsar till de upphöjda partierna med en borstad betongyta och smälter väl in i området:

DAV NORDIC var återigen konstruktiva och tillsammans gjorde vi en fin avslutningsring runt masten, som löser uppgiften och samtidigt smälter in i plattformarna på ett naturligt sätt, så att det finns fri passage runt masten. Allt som allt hade vi ett mycket bra och konstruktivt samarbete kring en lösning som ingen av oss hade gjort tidigare

Ole Kjærgård från Fredsted Consulting

Galleri från projektet

Relaterad cases