Vem och vad är DAV NORDIC?

DAV NORDIC har mer än 90 års erfarenhet av att leverera och montera produkter och lösningar till infrastrukturprojekt i Danmark och Sverige.

DAV NORDIC profil

I Sverige startade DAV NORDIC AB upp i december 2016 som ett dotterbolag i koncernen.

Vi strävar efter att bli en respekterad leverantör av trafiksäkerhetsprodukter på den svenska marknaden.

Vår filosofi är att det ska vara 100 % kvalitet i alla led från rådgivning till produktion och montering. Vi lägger stor vikt vid att vara lösningsorienterade och proaktiva. Genom en nära dialog med både kunder och samarbetspartner säkerställer vi en smidig process och högsta kvalitet.

Våra produkter omfattar vägräcken, skyddsbarriärer, energiabsorberande vägräckesändar, räcken, bullerskärmar, trafiköar och portaler för alla vägtyper, såväl för natursköna områden som för områden där det krävs särskild säkerhet. För oss är det viktigt att uppnå en optimal lösning varje gång.

Verksamhetens byggstenar är trovärdighet, noggrannhet och kvalitet, för att på så vis skapa största möjliga värde för kunden.

​Vi är dynamiska och har ständigt fokus på att utveckla verksamheten till gagn för våra kunder. Det betyder att våra anställda kontinuerligt vidareutbildas och våra produkter kontinuerligt utvecklas och görs ännu bättre.

Stark koncern

Verksamheten är 100% danskägd av Troldhøj Holding A/S och ingår tillsammans med 8 andra danska företag i Troldhøj koncernen. Företagen har gemensamt att de utvecklar och producerar yppersta kvalitet inom sina segment. Deras kännetecken är hög leveranssäkerhet, kvalitet och design.

Hög konkurrenskraft

DAV NORDIC har en hög konkurrenskraft. Med bakgrund av den erfarenhet och jobb som gjorts finns bra inköpskanaler och många olika lösningar av alla produktgrupper. Vi är flexibla och kan erbjuda de flesta lösningarna.

Verksamheten är stark på projektledning, montage och teknisk rådgivning. Vi levererar även projektoptimerade produkter och lösningar där vi både tagit höjd för ekonomi, arbetsmiljö samt fortsatt hålla en hög kvalitet. ​

Verksamheten är känd för sin höga kvalitet och att leverera i tid. Kvalitet och leverans handlar nämligen om trovärdighet, och den säkras genom god planering.

Starkt team och stabilitet

DAV NORDIC har flera medarbetare med 30 års erfarenhet, och verksamheten präglas av stabilitet och starkt lagarbete.

Ledningen har fokus på att skapa ramar, som engagerar och motiverar, och som gör att medarbetarna önskar at leverera den bästa lösningen och även den bästa servicen till kunderna.

​ På senare år har ledningen i koppling till verksamhetens tillväxt haft fokus på att anställa unga medarbetare, så det är en mix av erfarna och unga krafter. Det gör DAV NORDIC otroligt starka. 

Video: DAV NORDIC presentation

DAV NORDIC har flera anställda med 30 års erfarenhet. Ledningen är fokuserad på att skapa ett ramverk som engagerar och motiverar, och medarbetarna vill leverera den bästa lösningen och servicen till kunderna

84 anställda Duktig och inspirerande
745 projekt Nuvarande
92% anställda Rekommenderar att jobba med oss