Integritetspolicy

Integritetspolicyför DAV NORDIC A/S, CVR: 34 99 10 14

Angående: Information om behandling av personuppgifter

Version: 4

Uppdaterad av: Gitte Frimann

Integritetspolicy

DAV Nordic A/S (CVR-nr.: 3499 1014) är personuppgiftsansvarig för den information vi samlar in om dig och vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen.

Vi har höga etiska standarder och har fastställt en rad interna procedurer som säkerställer att vi behandlar dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. I vår integritetspolicy kan du bland annat läsa om:

Vilken information vi vanligtvis har om dig Vilka ändamål och rättsliga grunder vi använder Hur länge vi lagrar dina uppgifter Vem vi vidarebefordrar data till Dina rättigheter som registrerad Har du frågor eller kommentarer till vår integritetspolicy – eller vill du komma i kontakt med oss i övrigt, är du mycket välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktinformation längst ner i dokumentet.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all form av information som kan användas för att identifiera en person och kan vara många saker, bland annat namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. Det kan också vara en bild eller en IP-adress. Om flera personuppgifter inte ensamma kan identifiera en person men tillsammans kan, har de karaktären av personuppgifter.

Vi kan samla in personuppgifter om dig på följande sätt:

När du använder vår hemsida När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev När du kontaktar oss via kontaktformulär När du själv ger oss personuppgifterna Du kan i menyn nedan se vilken information vi samlar in, varför vi gör det, den rättsliga grunden och vilka rättigheter du har i samband med vår behandling av dina uppgifter.

Kunder

Som företagskund är det vanligtvis information om företaget som är registrerad, men vi kan registrera en kontaktperson med namn, telefonnummer och e-postadress.

Syftet är behandling av order för de köpta varorna/tjänsterna och administration av relationen till företaget. För själva registreringen och lagringen av kontaktuppgifterna använder vi intresseavvägning som rättslig grund, enligt Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 litra f.

Dessa uppgifter kommer att raderas eller uppdateras så snart vi blir medvetna om ändringarna. Dessutom kan kontaktuppgifter finnas på fakturor m.m., dessa uppgifter kommer att lagras i 5 räkenskapsår enligt Bokföringslagen.

Videoövervakning

På områden där det skyltas med det, finns det videoövervakning.

Syftet är att förebygga och lösa stölder och bedrägerier, och vi använder ”intresseavvägning” enligt Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 litra f.

Övervakningen kommer att raderas efter 30 dagar, men kan i relevanta fall lagras längre tid och vidarebefordras till polisen eller annan relevant myndighet.

Nyhetsbrev

När du ger ditt samtycke till direkt elektronisk marknadsföring behandlar vi de uppgifter du själv lämnar i samband med att du ger ditt samtycke, vanligtvis namn och e-postadress.

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är administration av prenumeranter till nyhetsbreven, samt att skicka nyhetsbrev och reklam på Facebook och LinkedIn, Instagram och Google med direkt marknadsföring i enlighet med givet samtycke. Som rättslig grund använder vi Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 litra a.

Om du inte längre vill ta emot direkt marknadsföring från oss kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig på vår hemsida eller längst ner i nyhetsbrevet. Efter avregistrering kommer du inte längre att få nyhetsbrev från oss, men dina personuppgifter som samlats in i samband med att du gav ditt samtycke kommer att raderas först efter 2 år, eftersom vi under denna period måste kunna dokumentera ditt samtycke.

Mottagare av information och direkt marknadsföring på Facebook och Google.

Dina uppgifter kommer inte att säljas till tredje part i marknadsföringssyfte för andra företag och deras produkter, men delas med samarbetspartners (marknadsföringsbyråer, Facebook, Instagram och Google), i syfte att öka relevansen av nyhetsbrevets innehåll, och göra direkt marknadsföring på Google och Facebook och Instagram.

När du besöker våra sociala medier (t.ex. Facebook och Instagram), behandlar vi den information du har gjort tillgänglig via dina inställningar på sociala medier, dina reaktioner och kommentarer på våra inlägg samt delningen av dessa. De olika leverantörerna samlar in personuppgifter i form av ditt beteende på våra sidor på deras plattform, och kan kombinera uppgifterna med din profil, varigenom leverantören kan identifiera dig. I detta sammanhang har de enskilda leverantörerna självständigt personuppgiftsansvar eller ett gemensamt personuppgiftsansvar med oss, och vi hänvisar i detta avseende till deras policys för användning av plattformarna:

Vid utskick och administration av nyhetsbreven har vi ingått ett samarbete med Mailchimp och INTUIT, som vi vidarebefordrar dina uppgifter till. Mailchimp och INTUIT är personuppgiftsbiträden och får inte använda uppgifterna för andra ändamål. Mailchimp och INTUIT är etablerade i USA och de nödvändiga garantierna för överföring av uppgifterna till USA säkerställs genom ingående av EU:s standardavtal med Mailchimp och INTUIT, enligt Dataskyddsförordningen artikel 46 punkt 1 litra c. https://www.intuit.com/privacy/statement/

Besökare på hemsida och sociala medier

Vi använder olika teknologier som exempelvis cookies och pixeltags.

Cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera, och samlar in information om IP-adress, teknisk information om din enhet, geografisk plats samt beteende på hemsidan. Cookies hjälper oss dessutom att få en översikt över ditt besök på hemsidan, så att vi kontinuerligt kan optimera och rikta hemsidan till dina behov och intressen. Cookies kommer exempelvis ihåg vad du har lagt i varukorgen, om du tidigare har besökt sidan, och om du är inloggad. Vi använder också cookies för att rikta våra annonser till dig på andra hemsidor. Övergripande används cookies som en del av vår service för att visa innehåll som är så relevant som möjligt för dig.

Du kan när som helst själv radera cookies – se anvisningen nedan. Om du inte själv raderar uppgifterna, kommer de att raderas automatiskt. Var uppmärksam på att om du raderar eller blockerar cookies, kan annonser bli mindre relevanta för dig och dyka upp oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt samt att det kan finnas innehåll som du inte kan få tillgång till. Vår rättsliga grund för behandling av dessa uppgifter, är intresseavvägning enligt Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 litra f.

När du besöker våra sociala medier, t.ex. Facebook, Instagram och LinkedIn, behandlar vi den information du har gjort tillgänglig via inställningar på sociala medier, dina reaktioner och kommentarer på våra inlägg samt delningen av dessa. De olika leverantörerna samlar in personuppgifter i form av ditt beteende på våra sidor på deras plattform, och kan kombinera uppgifterna med din profil, varigenom leverantören kan identifiera dig. I detta sammanhang har de enskilda leverantörerna delat eller självständigt personuppgiftsansvar, och vi hänvisar därför till deras policys för användning av plattformarna:

Så här nekar eller raderar du dina cookies

Du kan alltid neka cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din Internet-webbläsare. Var du hittar inställningarna, beror på vilken webbläsare du använder. Du ska dock vara uppmärksam på att om du gör det, finns det många funktioner och tjänster du inte kan använda, eftersom dessa funktioner och tjänster förutsätter att hemsidan kan komma ihåg de val du gör.

Cookies som du tidigare har accepterat, kan efterföljande raderas enkelt. Använder du en PC/dator med en nyare Internet-webbläsare, kan du radera dina cookies genom att använda snabbkommandona:

CTRL + SHIFT + Delete. Fungerar inte snabbkommandona, och/eller använder du en MAC, ska du börja med att ta reda på vilken webbläsare du använder och därefter klicka på den relevanta länken:

Cookiedeklaration

Leverantörer och samarbetspartners

Våra leverantörer och samarbetspartners är andra företag som i grunden inte omfattas av Dataskyddsförordningen. Dock kan vi registrera en kontaktperson med namn, telefonnummer och e-postadress. Syftet är att behandla våra köp/tjänster och administrera relationen till företaget.

För själva registreringen och lagringen av kontaktuppgifterna använder vi intresseavvägning som rättslig grund, enligt Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 litra f. Dessa uppgifter kommer att raderas eller uppdateras så snart vi blir medvetna om ändringarna. Dessutom kan kontaktuppgifter finnas på fakturor m.m., dessa uppgifter kommer att lagras i 5 räkenskapsår enligt Bokföringslagen.

Jobbsökande

Syftet med att ta emot eller samla in personuppgifter om dig i rekryteringsprocessen är att bedöma om du är en kvalificerad kandidat för en ledig tjänst hos oss, och vi använder ”intresseavvägning” som rättslig grund enligt Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 litra f.

Din ansökan, CV och eventuellt andra bifogade dokument kommer att raderas 6 månader efter att vi mottagit dem. Om vi vill lagra dina uppgifter i mer än 6 månader, inhämtas samtycke, varefter den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter kommer att övergå till samtycke enligt Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 litra a.

I rekryteringsprocessen registreras de uppgifter du själv lämnar och som framgår av din ansökan, CV och eventuellt andra bifogade dokument. Vanligtvis är det allmänna uppgifter som namn, adress, kontaktuppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet och eventuellt andra kompetenser och färdigheter som språk, körkort och IT-kunskaper. Om du blir kallad till en intervju, kommer vi att anteckna uppgifter och information för den fortsatta processen.

Vi inhämtar inte referenser från tidigare arbetsgivare utan ditt samtycke.

Om det anses relevant för jobbet, kan du bli ombedd att visa upp ett utdrag ur brottsregistret, dock först i slutet av anställningsprocessen. Om brottsregistret är rent, kommer en notering att göras i vårt system, varefter utdraget ur brottsregistret raderas. Syftet är att förebygga fall av stöld och bedrägeri, och vi använder intresseavvägning som rättslig grund enligt Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 litra f.

Dina uppgifter är registrerade i vårt system och är tillgängliga för relevanta medarbetare i processen, men kommer inte att säljas eller vidarebefordras till personer utanför koncernen.

Vi raderar naturligtvis dina uppgifter när vi inte längre har ett syfte med att lagra dem, men du kan när som helst få dina uppgifter raderade genom att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi är skyldiga att skydda dina personuppgifter. Både för att det följer av lagstiftningen, men också för att våra egna interna etiska regler kräver att vi tar väl hand om dina personuppgifter.

Vi använder relevanta och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att obehörig åtkomst till de personuppgifter vi lagrar inte sker. Syftet med detta är att säkerställa att personuppgifterna inte används, förstörs, ändras, offentliggörs eller på annat sätt missbrukas.

I detta avsnitt kan du läsa att

Vi har interna regler om informationssäkerhet som innehåller riktlinjer och procedurer

Det innebär bland annat att personuppgifter endast är tillgängliga för den (eller de) medarbetare som behöver dem, och att vi kontinuerligt informerar våra medarbetare om korrekt hantering av personuppgifter och kontrollerar att reglerna följs av medarbetarna.

IT-tekniskt har vi bland annat implementerat följande åtgärder:

Underrättelse

Som nämnt har vi vidtagit en mängd åtgärder för att säkerställa behandlingen av dina personuppgifter.

Om våra IT-system och andra säkerhetsåtgärder ändå skulle komprometteras, kommer vi att meddela dig utan onödig försening om komprometteringen innebär en hög risk för dina rättigheter och friheter.

Dataminimering

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra fastställda syften. Dessutom kan det vara bestämt enligt lag vilken typ av data som är nödvändig att samla in och lagra för vår verksamhet. Typen och omfattningen av de personuppgifter vi behandlar kan också bestämmas av behovet att uppfylla ett avtal eller en annan rättslig skyldighet.

Data hålls aktuella

Eftersom vår service är beroende av att dina data är korrekta och uppdaterade, ber vi dig att informera oss om relevanta ändringar i dina data. Du kan använda kontaktuppgifterna nedan för att meddela oss om dina ändringar, så ser vi till att uppdatera dina personuppgifter. Om vi själva blir medvetna om att data inte är korrekta, uppdaterar vi uppgifterna och meddelar dig om detta.

Detta kan du själv göra Den största faran för missbruk av personuppgifter beror på människors egna agerande, och du kan själv göra mycket för att skydda dina personuppgifter (bland annat att aldrig lämna ut lösenord till andra).

Trots att vi har vidtagit ovanstående åtgärder för att begränsa riskerna vid behandlingen av personuppgifter, kan det inte utgöra en 100% säkerhet för att det inte sker oavsiktliga händelser, och vi rekommenderar därför att du också själv vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Det kan du göra bland annat genom att stänga din webbläsare efter användning, genom att logga ut från alla konton efter användning, genom att installera antivirus-, antimalware- och annan programvara som kan förbättra säkerheten på din dator.

Dessutom rekommenderar vi att du kontinuerligt uppdaterar programvara, de appar du använder, din dator och mobila enheter och aldrig lämnar ut ditt lösenord till andra.

Vidarebefordran av uppgifter

Vi använder samarbetspartners för bland annat lagring, teknisk drift, IT-lösningar och förbättringar av hemsidan, utskick av nyhetsbrev, utskick av enkäter, analys av webbplatstrafik, A/B-test av innehåll på hemsidan, samt riktad marknadsföring, inklusive retargeting och segmentering. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och under våra instruktioner och behandlar data som vi är personuppgiftsansvariga för. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna för annat ändamål än att uppfylla avtalet med oss, och omfattas av sekretess om dessa. Vi har ingått skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på våra vägnar.

I relevanta fall vidarebefordrar vi data till utvalda och betrodda partners, bland annat kreditföretag, fraktföretag, våra interna bolag och avdelningar samt relevanta myndigheter i enlighet med lagen och advokat och revisor. Till dem vidarebefordrar vi de nödvändiga personuppgifterna för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och myndigheterna. Det kan till exempel vara leverans av varor till din hemadress, låntagning, registrering av fordon, försäkringar m.m.

Överföring till tredjeländer

Några av våra personuppgiftsbiträden är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifterna till USA säkerställs genom ingående av EU:s standardavtal enligt Dataskyddsförordningen artikel 46 punkt 1 litra c.

Länk:

https://www.intuit.com/privacy/statement/

Du har många rättigheter

I detta avsnitt kan du läsa att du har en rad rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter, bland annat att du har:

Rätten att få data raderade

Vi gör en bedömning för att se när vi inte längre behöver dina personuppgifter. När vi inte längre behöver personuppgifterna enligt det syfte som vi samlade in dem för, raderar vi dem. Vi lägger bland annat vikt vid:

Vissa personuppgifter måste vi lagra i minst 5 år med hänsyn till lagen, bland annat Bokföringslagen. Det är till exempel personuppgifter för användning vid utfärdande av fakturor, så att vi kan redovisa skatt och moms korrekt och för att kunna dokumentera detta för myndigheterna.

Vi gör det också för att kunna tillvarata våra ekonomiska intressen och rättsliga ställning, om någon skulle mena att vi har handlat vårdslöst. I så fall måste vi kunna dokumentera vilka personuppgifter vi har fått, vilket avtal som har ingåtts och vad vi har gjort i relation till dig som kund, så att vi bäst kan tillvarata våra intressen. Vi ’rensar’ dokumenten från de personuppgifter som inte är nödvändiga för detta.

Vi raderar på eget initiativ dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för, men du kan när som helst kontakta oss och begära radering. Vår behandling av din begäran om radering kommer att lagras för dokumentation i upp till 6 månader efter att ärendet har avslutats. Vi använder intresseavvägning som rättslig grund enligt Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 litra f.

Rätten att bli informerad och få data rättade

Du har när som helst rätt att få information om vilka data vi behandlar om dig, var de kommer ifrån, och vad vi använder dem till. Du kan också få veta hur länge vi lagrar dina personuppgifter, och vem som mottar data om dig, i den mån vi vidarebefordrar data i Danmark och utomlands.

Om du begär det, kan vi informera dig om de data vi behandlar om dig. Tillgången kan dock vara begränsad med hänsyn till andra personers integritetsskydd, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, har du rätt att få dem rättade. Du ska kontakta oss och informera oss om vad som är felaktigt och hur de kan rättas.

Rätten till insyn och utlämning av data

Du har när som helst rätt att få insyn i de personuppgifter vi har registrerat om dig och få ut en kopia av uppgifterna. Vi vill påpeka att rätten till insyn kan vara begränsad med hänsyn till skyddet av andra personers personuppgifter och våra affärshemligheter.

Du kan också få veta syftena med behandlingen, hur länge vi lagrar dina personuppgifter, om vi gör automatiska beslut (inklusive profilering), vem vi vidarebefordrar uppgifterna till och var vi har dem ifrån.

Vår behandling av din begäran om insyn kommer att lagras för dokumentation i upp till 6 månader efter att ärendet har avslutats. Vi använder intresseavvägning som rättslig grund enligt Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 litra f.

Rätt att kräva begränsning av behandling

Du har när som helst rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar mot behandling

Du har när som helst rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Detta inkluderar rätten att göra invändningar mot att vi använder personuppgifterna för marknadsföring. Vi kommer så snart som möjligt att ta ställning till din invändning, om du gör en sådan.

Rätt att återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla det (eller de) samtycke(n) du har gett oss.

Rätt att kräva information om överföring till länder och organisationer utanför EU

Du har rätt att få information om vi vidarebefordrar personuppgifter till ett land utanför EU.

Rätt att undvika profilering och att vi fattar automatiska beslut

Du har när som helst rätt att undvika att vi gör profiler av dig och dina personuppgifter eller fattar automatiska beslut.

Det fattas inga automatiska beslut som medför rättsverkningar eller på liknande sätt påverkar dig betydligt. Det fattas endast automatiska beslut för att välja vinnare vid deltagande i tävlingar.

Rätten att lämna in ett klagomål

Vi gör allt vi kan för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas tryggt och att dina rättigheter skyddas optimalt och vi genomgår regelbundet våra procedurer och hanteringen av personuppgifter. Om du mot förmodan anser att vi inte behandlar din förfrågan och dina rättigheter i enlighet med lagen, ber vi dig kontakta oss via e-post med texten ”klagomål” i ämnesraden.

Du kan skriva till oss på mail info@davnordic.dk

Vi kommer då att hantera din förfrågan till en överordnad medarbetare i vårt företag, så att eventuella missförstånd och/eller fel kan rättas ut.

Om du fortfarande anser att vi inte behandlar din förfrågan och dina rättigheter i enlighet med lagen, kan du klaga till Datatilsynet via:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

www.datatilsynet.dk

Länkar till andra tjänsteleverantörer

På vår hemsida kan det finnas länkar till andra hemsidor som inte tillhör vårt företag eller vår koncern. Vi är inte ansvariga för innehållet på dessa hemsidor och vår personuppgiftspolicy gäller inte för dessa företags hemsidor.

Kontaktinformation

Vårt företag DAV Nordic A/S är personuppgiftsansvarig, och säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen:

DAV Nordic A/S

Tietgensvej 12

8600 Silkeborg

CVR: 34991014

info@davnordic.dk

www.davnordic.dk

Uppdatering av denna privatlivspolicy

Vi uppdaterar löpande vår privatlivspolicy när vi anser att det finns behov av det. Det kan till exempel vara när vi erbjuder nya tjänster och produkter.

Den gällande policyn finns tillgänglig på vår hemsida.

Privatlivspolicyn är senast uppdaterad den 01.03.2024.