35 m strålkastarstolpar från DAV NORDIC till Rønne hamn

2018 utvidgades Rønne Hamn med 150 000 m2 och med den senaste utvidgningen på 100 000 m2 utgör hamnen nu 250 000 m2. Efter 2018 kommer hamnen att utvidgas med ytterligare 100 000 m2.

  • Tjänst: 4 stycken 35 meter master och 4 stycken 50 ton tunga fundament
  • Byggherre: Rønne Hamn
  • Entreprenör: Dansk Sportsbelysning
  • Underentreprenör: DAV NORDIC A/S
  • Rådgivare:
Projektledare

Lilli Winnicki

Säljingenjör
+45 31 71 37 16

3 ton tunga stolpar och 50 ton tunga fundament

DAV NORDIC har som underleverantör till Dansk Sportsbelysning levererat 4 x 35 m höga strålkastarstolpar. Under 2018 levererade Danintra, som DAV NORDIC nu har tagit över, 13 stolpar som den första stolpetappen.

Stolparna är så pass stora att de levereras i 4 delar och monteras ihop direkt på plats med hjälp av en kran. För var och en av de 4 stolparna gjuts ett 2 meter högt och 50 ton tungt fundament ovan jord. Det innebär att de kan flyttas om området vid ett senare tillfälle ska användas för andra ändamål. Varje stolpe är försedd med 2-7 Signify LED-strålkastare. Stolparna väger inte mindre än 3 000 kg vardera och det har varit ett stort uppdrag för Dansk Sportsbelysning, som har ansvarat för installationen av stolparna, installationen av strålkastarna och resningen av stolparna.

Danmarks ledande leverantör av stolpar

DAV NORDIC är Danmarks ledande leverantör av stolpar. Läs mer här. Vi tillhandahåller ett stort och varierat sortiment av stål- och aluminiumstolpar. Stolparna används för belysning på vägar, arenor, parkeringsplatser och hamnområden samt för skyltar och ljussignaler. Vi erbjuder även ett stort sortiment av arkitektritade designstolpar med fokus på estetik och försköning, samt ett sortiment av eftergivliga stolpar som uppfyller kraven för maximal trafiksäkerhet.

Galleri från projektet

Relaterad cases