Hög absorberade bullerskärm till E4

DAV NORDIC AB har till vår kund Terranor AB fått leverera vår hög absorberande bullerskärm modell Green Wall. En äldre bullerskärm har bytts ut längst Europaväg 4 och ersatts av Green Wall bullerskärm på en sträcka av ca 200 meter med en skärm höjd på 4 meter.

  • Tjänst: Bullerskärm
  • Byggherre: Terranor AB
  • Entreprenör:
  • Underentreprenör:
  • Rådgivare:

Hög absorberade bullerskärm till E4

​DAV NORDIC AB har till vår kund Terranor AB fått leverera vår hög absorberande bullerskärm modell Green Wall.

En äldre bullerskärm har bytts ut längst Europaväg 4 och ersatts av Green Wall bullerskärm på en sträcka av ca 200 meter med en skärm höjd på 4 meter.

Green Wall är en mycket flexibel bullerskärm med möjligheter till kundanpassade mått med upp till hela 5 meters bredd.

Med lång livslängd, full dokumentation och möjlighet att odla klätterväxter på, kan denna skärmtyp användas på många platser för att uppnå en bra ljudnivå för omkringliggande område.

Ljudisolering: B3​

Ljudabsorption: A4​

Galleri från projektet

Relaterad cases