DAV NORDIC: PET-godkännande för specialuppdrag på Köpenhamns flygplats

I samband med byggandet av den då nya 9 500 kvadratmeter stora bagagebyggnaden på Köpenhamns flygplats hade DAV NORDIC flygplatsen nästan för sig själva när de skulle leverera och installera arbetsplatsskydd i byggnaden.

  • Tjänst: Personskydd i form av 90 målade stålpollare, cirka 150 meter skyddsräcken, 10+ arbetsplattformar/plintar och 300 meter skyddslister tillverkade av PPC
  • Byggherre: Kastrup Lufthavn
  • Entreprenör: MT Højgaard
  • Underentreprenör: DAV NORDIC A/S
  • Lösning för bagageband: Vandelande
  • Rådgivare:
Projektledare

Bendt Nielsen

Projektledare
+45 29 44 61 02

Skyddet omfattade en rad olika lösningar för byggnadsskydd, personsäkerhet och säkring av den utrustning som installerats i fabriken. De stränga säkerhetsåtgärder som finns på ett flygplatsområde resulterade i godkännande från PET (den danska motsvarigheten till Säpo) för ett antal anställda på DAV NORDIC.

Fokus på samarbete genom partnerskap ​

Projektet genomfördes i nära samarbete med de berörda parterna. Köpenhamns Flygplats har låtit utföra byggnadsarbetena under ett så kallat ”öppet handelsavtal”. Denna typ av avtal innebär att huvudparterna har ansträngt sig för att driva projektet utifrån de grundläggande värderingarna: förtroende, öppenhet och hårt arbete. Bland annat har projektets huvudparter haft en projektekonomi som varit 100 % öppen och transparent mellan parterna.

Ett annat exempel är att man i projektplanen prioriterade tid för teambuilding för de anställda i projektet, vilket kunde hävdas vara ett sätt att säkerställa en god kommunikation under projektet. Denna samarbetsform har givetvis i möjligaste mån även förts vidare till underleverantörerna.

Samarbetet med DAV NORDIC har varit mycket positivt. Från första mötet har DAV NORDIC arbetat mycket professionellt, varit smidiga, samarbetsvilliga och tillhandahållit konstruktiva lösningar och genomförandemetoder.

Tonni Elster Legård, produktionschef på MT Højgaard

Visserligen blev början på arbetsdagarna mer tidskrävande än vad montörerna var vana vid, men det är inget som skrämmer dem:​

…  å andra sidan har vi haft hela flygplatsen för oss själva, nu när Corona-krisen har fått folk att hålla sig hemma. Det har gjort resten av arbetsdagen på flygplatsen mycket enklare ‒ och det är trevligt med lite omväxling från den vanliga omgivningen

Jens Jacobsen, montör på DAV NORDIC

Flera produkter ingår i leveransen

Den del av byggnaden där DAV NORDIC har levererat och installerat skyddsräcken är extremt optimerad och här finns inget överflödigt utrymme. Därför var det viktigt att skydda både byggnaden och fotgängarna från fordonstrafiken. Byggnadens ytterväggar skyddades därför av skyddsräcken där detta behövdes. I särskilt utsatta områden skyddades fotgängarna av stålpollare målade i signalfärgerna svart och gult.

De högintelligenta bagagetransportbanden täcktes dessutom av lastbilsskydd för att skydda mot kollisioner med bagagevagnar. När alla vagnar är fullastade med bagage väger de mer än 10 ton och kan orsaka stora skador. Framför transportbanden, i det område där resväskorna hanteras av människor, förbättrades arbetsförhållandena genom installationen av en 15 cm hög arbetsplattform. Plattformen är skräddarsydd och tillverkad av galvaniserat stål med ett fast golv ovanpå. Slutligen lades en stötdämpande gummimatta på. De anställda fick nu inte bara skydd genom att stå ovanpå plattformen, utan de fick även en mycket bättre arbetsställning under arbetet.​

I byggnadens gångvägar användes fenderlister av plast för att förhindra pallskador (repor, bucklor och missfärgningar). På en flygplats är säkerhet och underhåll alltid i fokus ‒ även i områden som resenärerna inte har tillgång till.

Totalt har DAV NORDIC levererat 5 olika produkttyper för projektet, som alla omfattas av kriterierna för en design som överensstämmer med Köpenhamns flygplats befintliga utseende.

Installationsprocessen optimerad från skrivbordet

DAV NORDIC har stått för att beräkna, rita och installera byggnadsskyddet. Det begränsade utrymmet och svårigheten att få material på plats var utmaningar som fick projektledaren Bendt Nielsen att besluta att förberedelsetiden i projektet skulle få extra fokus. Den kurviga truckskyddsvägen måste levereras med millimeterprecision och det fick inte förekomma några justeringar på plats.

Projektet utarbetades därför in i minsta detalj, radien beräknades och kontrollmättes i verkligheten. Slutligen kulminerade processen i en testuppställning där alla komponenter justerades 1:1. Därefter strömlinjeformades installationen så att monteringen gick snabbt och smidigt.

En annan del av förberedelsearbetet var en komplicerad checklista för monteringsdelar. Baserat på denna packades pallar med alla komponenter som passade in i projektets definierade områden.

På så sätt kunde installatörerna arbeta med just den pall som behövdes för det specifika område de arbetade med.

Precis som med resten av det treåriga projektet gick installationen smidigt. Den tid som lagts på förberedelser visade sig vara väl investerad och projektledare Bendt Nielsen levererade ännu ett projekt till en nöjd kund:

Det ställs högre krav på alla som arbetar på en flygplats. DAV NORDIC har lyckats få installationen och samarbetet med flygplatsens övriga anställda/entreprenörer att fungera gnidningsfritt. Installationen gick smidigt och de enskilda medarbetarna var professionella och skickliga.

Tonni Elster Legård från MT Højgaard

Galleri från projektet

Relaterad cases