Ange din mailadress
Indtast ny adgangskode:

Behandling av personuppgifter om kunder och samarbetspartners i DAV NORDIC

Som en del i avtalet om handel med DAV NORDICs produkter och tjänster behandlar DAV NORDIC ett antal allmänna personuppgifter (namn, adress, e-post etc.) som vidrör dig, och därför ska vi enligt dataskyddsförordningen ge dig ett antal upplysningar.​

DAV NORDIC är den så kallade ”datakontrollanten”. Våra kontaktuppgifter är:

DAV NORDIC

org nr. 559077-9780, Mogölsvägen 11, 554 75 Jönköping, 4


​Telefonnummer: 070-220 13 69, e-mail: info@davnordic.se

Kunder och samarbetspartners

Vi behandlar dina personuppgifter med ändamålet att administrera vår kundrelation, som innefattar leverans av avtal, produkter och tjänster.

​Som nämnts behandlar vi bara allmän information om dig.

​ Behandlingen sker delvis i förhållande till dataskyddsförordningen, artikel 6, stk. 1, litra b, eftersom behandlingen av informationen är nödvändig för utförandet av ovannämnda produkter och tjänster. Dessutom sker behandlingen i förhållande til artikel 6, stk. 1, litra f, eftersom behandlingen är nödvändig för att optimera och utveckla nya produkter och tjänster.

För att uppfylla avtalen med dig samlar DAV in allmänna personuppgifter om dig hos offentliga myndigheter m.m.

​DAV kommer att lagra / lagra din personliga information i enlighet med gällande regler, se bokföringslagen. Vidare kommer DAV att behålla dina personuppgifter så länge vi finner det relevant för vårt samarbete.

Dock kan vi upplysa dig om att vi bara vill lägga vikt vid att behålla relevanta uppgifter som leder till gemensam fördel, när vi fastställer hur länge vi bevarar dina uppgifter.

DAV nyhetsbrev

DAV skickar med jämna mellanrum ut nyhetsbrev med artiklar, produkter och tjänster. DAV använder sig av servicen Mailchimp med en uppdaterad lista som innehåller namn och mailadresser. Mottagare av dessa mail kan avsluta sin prenumeration och kommer därefter inte få några fler av DAV’s nyhetsbrev. ​

Registrerade rättigheter

Vi gör dig uppmärksam på att du har följande rättigheter efter dataskyddsförordningen i förhållande till de personuppgifter som DAV behandlar om dig:

  • ​​Rätt till insikt (rätt till att se uppgifter om dig)
  • ​​Rätten att begära rättelse eller radering (korrigering).
  • ​​Rätten att begära om begränsning av behandlingen och att opponera sig mot denna behandlingen.
  • ​​Rätten till oppostion.
  • ​​Rätten till dataöverföring (sänd information).

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om dina rättigheter. Du finner den på: https://www.datainspektionen.se/.

​Du har möjlighet att skicka klagomål till Datainspektionen om du tycker att DAV inte behandlat dina personuppgifter i överensstämmelse med dataskyddsreglerna.

​Du kan läsa mer om databeskyddsreglerna på Datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/.

Har du frågor, är du välkommen att kontakta oss.​