Ange din mailadress
Indtast ny adgangskode:

Historia

Vägräcken till hela världen

Grundare av DAV NORDIC, Murmästare Svend Aage Rasmussen uppfann vägräcket i begynnelsen av 30-talet. Idén till uppfinningen kom en dag, när Svend Aage Rasmussen stod på byggarbetsplatsen och en lastbil höll på att köra fel. Han fick ingen kontakt med chauffören och sparkade instinktivt till på lastbilens framhjul. Till hans stora överraskning vände hjulet i den önskade riktningen, och det blev starten på utvecklingen av vägräcken.

​Uppfinningen har fått en kolossal betydelse för trafiksäkerheten på vägarna i hela världen.


DAV NORDIC etablerade

Under 30-talet blev de första vägräckena etablerade i olika städer i Danmark, och grundstenen var lagd för DAV NORDIC. Kriget satte ett tillfälligt stopp för utvecklingen, men efter 1945 återupptog Svend Aage Rasmussen produktionen och försök med olika vägräcken.

Det internationella genombrottet kom 1951, där 18 länder fick demonstrerat vägräcken i Danmark. Det gjordes en film från dagen med Gunnar Nu Hansen som berättare. Se filmen här.

​På bara några år såldes vägräcken i mer än 30 länder runt om i världen. Det föregick på licensavtal och gav DAV NORDIC en explosiv tillväxt. ​

Danmark kom in på världskartan för trafiksäkerhet.

​Säkerhet på vägarna

Utvecklingen inom trafiksäkerheten har utvidgat DAV NORDICs produktsortimentet betydligt och omfattar nu vägräcken, broräcken, bullerskärmar, skyddsbarriärer, trafiköar, påkörsdämpare, absorberande ändar, byggnadsskydd och portaler. 

Verksamheten levererar nu ett komplett sortiment av produkter och lösningar inom trafiksäkerhet.

Tätt samarbete med ledande leverantörer och beställare

Genom åren har kraven och inte minst behoven från Trafikverket ändrats i takt med trafikens intensitet. Utvecklingen har medfört ändringar i materialval och lösningar.

​DAV NORDIC har ett tätt samarbete med stora ledande leverantörer och beställare. Vi bygger utifrån det samarbetet upp en funktionell lösning för respektive projekt för kunden.

DAV NORDIC

Första december 2016 blev DAV NORDIC AB etablerat i Sverige som ett dotterbolag till DAV NORDIC. Sedan blev MILEWIDE A/S som systerbolag knutna tätare till DAV NORDIC. De tre företagen har nu gemensam förvaltning. ​

I 2018 utvidgade DAV NORDIC produktsortimentet till att inte längre bara omfatta produkter och lösningar till anläggningsprojekt, utan även till byggprojekt. Verksamheten erbjuder nu även stålkonstruktioner som bland annat altaner, trapper, räcken etc. till byggen.

P.g.a. det omfattande sortimentet av produkter förutom vägräcken, samt en önskan om ett samlat namn för den danska och svenska avdelningen, blev det danska firmanamnet den första april 2019 ändrat till DAV NORDIC.

Annonce i tidsskrift fra 1939