Ange din mailadress
Indtast ny adgangskode:

EN 1317 Arbetsbredd (Normalised Working Width)

Arbetsbredd är en måttstock på systemets deformation vid påkörning.


Det anses vanligtvis vara huvudparametern vid beräkning av det nödvändiga fria området bakom systemet, vilket gör att systemet kan fungera korrekt.

Arbetsbredd beräknas som det maximala avståndet från systemets framsida före kollision till den maximala deformationen av systemets huvudkomponenter efter kollision med ett tyngre fordon.

Arbetsbredd är uppdelat i 8 klasser från W1 till W8 enligt systemets ökande deformation.

Tabellen nedan ger en översikt över de olika arbetsbreddsklasserna och deras motsvarande värden i meter.

Det är upp till de nationella bestämmelserna att definiera de kriterier som vägarna ska uppfylla för att kunna välja den lämpligaste breddklassen för vägen.

Källa: European Union Road Federation – www.erf.be