Ange din mailadress
Indtast ny adgangskode:

EN 1317 Styrkenivåer Containment Level

Styrkenivån indikerar systemets förmåga att behålla fordonet på vägen under en kollision. Varje styrkenivå definieras utifrån kollisionstester som systemet måste klara av. Ett nytt system måste testas minst två gånger. En gång med ett lätt fordon för att bestämma hårdheten i kollisionen och en gång med ett tyngre fordon för att bestämma den maximala energin som systemet kan tåla. Styrkeklasserna klassificeras enligt kollision med det tyngsta fordonet.

Baserat på resultaten från kollisionstestet beräknas parametrarna som definierar systemets prestanda.

För att klara kollisionstestet måste ett system uppfylla följande:

  • ​Systemet måste behålla och dra in fordonet på ett kontrollerat sätt.
  • ​Komponenter av systemet får inte tränga in i fordonshytten.
  • ​Deformation eller intrång av kabinen, som kan orsaka allvarliga skador, är inte tillåtet.
  • ​Fordonets tyngdpunkt får inte passera mittlinjen av det deformerade systemet.
  • ​Fordonet får inte rulla runt, inklusive rulla runt på sidan, under eller efter kollisionen. Dock är ”rolling pitching and yawing” acceptabelt.
  • ​För prov som utförts med tunga fordon, får max. 5% av ballastmassan lossna eller splittras tills det att fordonet är stillastående.
  • ​Efter kollision med väg- eller brohinder, när fordonet kastas tillbaka, får fordonet inte korsa en linje parallellt med systemets ursprungliga mittlinje. Se illustration nedan.

Det är upp till de nationella föreskrifterna att definiera styrkor som ska användas i olika situationer enligt kriterierna (typ av trafik, hastighetsbegränsningar, närvaro av faror etc.).

OBS! Test TB11 och TB 32 är konstruerade för att verifiera att systemets styrkenivå är kompatibel med passagerarnas säkerhet.

Källa: European Union Road Federation – www.erf.be​​