Ange din mailadress
Indtast ny adgangskode:

EN 1317 Skadenivåer (Impact Severity level)

Impact Severity är ett index som används för att bedöma graden av skada vid påkörning som orsakas av ett testat systems inverkan baserat på resultaten av de olika parametrarna.

Indexet är indelat i tre klasser: A, B och C och beskriver påverkan av bilens passagerare vid kollision. Klass A ger högsta säkerhet för passagerarna.

Impact Severity beräknas av två komponenter: Acceleration Severity Index och Theoretical Head Impact Velocity.

Accelerations Severity Index och Theoretical Head Impact Velocity

Accelerations Severity Index (ASI) är förmodligen huvudparametern för beräkning av Impact Severity. Det beräknas genom att placera en accelerometer i mitten av fordonets massa och mäta kraften i fordonets kollision med systemet. ASI beräknas under hela kollisionstiden och dess maximala värde används för att utvärdera kollisionens svårighetsgrad.

Theoretical Head Impact Velocity (THIV) har utvecklats för att bedöma passagerarskador vid kollision med ett system. Passagerare anses vara ett fritt rörligt föremål, så när bilen ändrar hastighet vid kollision, får ett system fortsätta tills det träffar en yta i fordonets interiör.

Tabellen nedan visar de olika nivåerna/klasserna samt ASI och THIV tillåtna värden.

Källa: European Union Road Federation –

Källa: European Union Road Federation – www.erf.be​​