18 ton tung ståltrappa levererad till Ny Ellebjerg Station

  • Tjänst: 18 ton tung ståltrappa
  • Byggherre: Metroselskabet
  • Entreprenör: M.J. Eriksson
  • Underentreprenör: DAV NORDIC A/S
  • Rådgivare:
Støjreducerende løsninger Projektledare

Peter Mytting Hansen

Projektchef
+45 41 49 42 53

En av de största transportknutpunkterna

Ny Ellebjerg Station ligger i Valby (DK) och är en av stationerna på Køge Bugt-linjen och den södra ändhållplatsen för S-tågen på Ringlinjen. År 2024 öppnas en av de 5 nya metrostationerna i Sydhavnen vid Ny Ellebjerg Station. Detta möjliggör byte mellan tunnelbana, S-tåg, buss och fjärrtåg på stationen, och det förväntas att stationen i framtiden kommer att bli en av de största transportknutpunkterna i Köpenhamn.

I anslutning till detta har den gamla trappan till S-tågstationen ersatts med en ny ståltrappa på 18 ton från DAV NORDIC.

DAV NORDIC har specialiserat sig på tillverkning, leverans och installation av stållösningar för infrastrukturprojekt. Vi levererar bland annat broar, gångbroar, cykelparkeringar, solcellstak och skräddarsydda stålkonstruktioner och har decenniers erfarenhet av stålkonstruktioner.

100 tons kran lyfte trappan på plats​

För att montera trappan behövdes en 100 tons mobilkran, 3 liftar och 4 montörer som arbetade under 4 dagar från tidigt på morgonen till sent på kvällen. Att installera en trappa av den här storleken på en station som är i drift är en stor logistisk uppgift som kräver samarbete mellan många aktörer. Trappan är nu på plats på stationen, och plattor, avsatser, räcken och ledstänger har installerats på trappan.

Galleri från projektet

Relaterad cases