Ny stadsdel får miljövänlig cykelparkering

  • Tjänst: 24 cykeltak med sedumbeläggning
  • Byggherre: Gartnerbyen P/S
  • Entreprenör: H. Skjøde Knudsen A/S
  • Underentreprenör: DAV NORDIC A/S
  • Rådgivare:
Stål til infrastruktur Projektledare

Frank Petersen

Teknisk chef
+45 26 30 74 43
Projektledare

Nicolai Bak Christensen

Projektledare
+45 29 61 74 99

Cykeltak som är både funktionella och miljövänliga

DAV NORDIC har levererat 24 cykeltak med sedumbeläggning, dvs. bevuxna tak. Detta är ett återkommande tema i området, där flera av byggnaderna också har sedumtak. Själva cykeltaket är tillverkat av varmförzinkat stål, målat i en speciell mörkgrön färg och bevuxet med växter som lämpar sig för det danska klimatet.

Förutom cykeltak med sedumbeläggning har DAV NORDIC även levererat cykeltak med isolerande tak samt fristående cykelparkeringar. Alla stadsmöbler bidrar till att länka samman stadsdelen och stöder det allmänna intrycket av enkelhet, natur och rena linjer.

Sedumtakets många fördelar

Det fanns flera skäl till att välja ett sedumtak. För det första passar det in i den övergripande designplanen och för det andra har taken många fördelar. Bland annat minskar det dräneringen med upp till 50 % och skyddar takpanelerna från UV-strålar, vilket förlänger deras livslängd. Det valda sedumtaket är också brandgodkänt enligt Broof(t2) och bidrar därmed till brandsäkerheten.

En annan stor fördel är att sedumtak bidrar till den biologiska mångfalden för både insekter och fåglar. Det absorberar koldioxid och tillverkningen är nästan 100 % koldioxidneutral.

Sedumtak har en lång livslängd och kräver minimalt med underhåll. Växterna är utvalda för att passa till det danska klimatet och lagrar mycket vatten, vilket innebär att de kan klara längre perioder utan regn.

Uppdraget bestod i att leverera cykelparkering och tak som både löste ett praktiskt behov och var i linje med arkitekturen. Vi fick uppdraget på grund av våra specialiserade lösningar, och det har varit intressant att anpassa lösningarna till områdets olika behov.

Nicolai Bak Christensen, Projektledare från DAV NORDIC

En stadsdel med många aktörer

DAV NORDIC har varit involverat i alla faser av byggandet av Gartnerbyen. Vi har samarbetat med H. Skjøde Andersen A/S, som är huvudentreprenör för projektet. Området är uppdelat i tre huvudbyggblock, som är ytterligare uppdelade i mindre byggblock, var och en med sin egen entreprenör. Det faktum att DAV NORDIC har levererat cykelparkering och -övertäckning för hela bygget bidrar till att stödja den röda tråden i uppförandet. Det är ytterligare ett exempel på DAV NORDICs förmåga att navigera och hantera komplexa samarbeten.

Projektets första etapp inleddes redan 2019, och i oktober 2022 levererade DAV NORDIC ytterligare en order med cykeltak och cykelparkering.

Det inledande arbetet​

Den gamla GASA-tomten i Odense kommer fram mot 2025 att förvandlas till ett helt nytt kvarter ‒ Gartnerbyen. DAV NORDICs nya stålavdelning har levererat 736 cykelparkeringar till området.

När den nya stadsdelen står klar 2025 kommer Gartnerbyen att omfatta 130 000 m2 och ha cirka 1 600 bostäder av olika typer och storlekar. Stadsdelen passar för ungdomar, barnfamiljer, seniorer och företag och kommer förutom bostäder att innehålla ett shoppingtorg, en vårdcentral, kontorsbyggnader och eventuellt ett hotell.

H. Skjøde Knudsen samarbetar med DAV NORDIC

H. Skjøde Knudsen A/S, som är totalentreprenör för de första 340 bostäderna, har valt att samarbeta med DAV NORDIC A/S kring cykelparkeringarna. Per Henriksen, projektledare på H. Skjøde Knudsen säger: ”Vi valde att samarbeta med DAV NORDIC eftersom de erbjuder specialiserade lösningar. Det innebär att vi kan påverka den specifika lösningen, i det här fallet cykelparkeringen och -taken, vilket var det vi efterfrågade. Vi var också intresserade av en lösning som var enhetlig i hela området och som skapade en helhet. Samarbetet har fungerat smidigt och bra. Vi är mycket nöjda.”​

Stålleveransen från DAV NORDIC

DAV NORDIC har levererat och monterat totalt 70 meter cykeltak i olika längder till fem byggblock i Gartnerbyen. För att optimera markytan har 564 cykelparkeringar i två plan installerats både under cykeltaken och i utomhusmiljö, så att cyklarna kan parkeras på två plan. Utöver parkeringsplatserna i två plan har 172 enplans parkeringar levererats och installerats.

Bakom generalplanen för Gartnerbyen står Gartnerbyen P/S, som sedan 2016 har arbetat med att utveckla och omvandla den gamla GASA-tomten till Odenses nya stadsdel, som genom gröna rekreationsområden, hållbara bostäder och kvalitetsbyggnation skapar nya möjligheter i Odense.

Galleri från projektet

Relaterad cases