DAV NORDIC har designat och levererat solcellstak för laddstationer

Det danska vägverket arbetar år 2023 med att utveckla en ännu bättre laddningsinfrastruktur längs vägarna i hela Danmark. Initiativet är en del av den numera välkända ”Infrastrukturplan 2035”.

  • Tjänst: Fristående tak med solceller för 84 laddplatser
  • Byggherre: Vejdirektoratet
  • Entreprenör: DAV NORDIC A/S
  • Underentreprenör:
  • Rådgivare:
Projektledare

Stig Olesen

Projektledare
+45 60 15 74 13

Ett av de första projekten som påbörjades var utbyggnaden av fyra befintliga rastplatser. Dessa byggdes ut för att göra plats för installation av laddningspunkter med tak för totalt 84 laddstationer. Vi har designat, installerat och levererat taken för laddningspunkterna.

Lätta och harmoniska tak i robust stålkonstruktion

Priset var inte den enda konkurrensparametern för projektet. Ett antal underkriterier, däribland design och estetik, underhållskostnader och solcellseffektivitet, spelade också en roll i den övergripande bedömningen. Svaren på underkriterierna och därmed presentationen av det produktionsfärdiga projektet presenterades för det danska vägdirektoratet i en skriftlig presentation.

DAV NORDIC vann projektet tillsammans med den ledande solcellsentreprenören Solar Polaris med valet av en underhållsfri och harmonisk stålkonstruktion.

För parterna har det varit en viktig arkitektonisk utgångspunkt att utforma en struktur som betonar och kompletterar funktionaliteten hos laddningsparkens skärmtak.

Solcellerna är därför inte bara en del av konstruktionen, utan har integrerats i en synlig och funktionell del av skärmtaket och bildar det slutliga taket. Solcellerna är synliga, både på avstånd och när man färdas under taket.

Skärmtakets konstruktion består av en Y-formad konstruktion i galvaniserat stål. Formspråket fokuserar på rena linjer och en diskret lätthet som gör att konstruktionen upplevs som harmonisk och lugn.

Kvalitetssolceller med hög effektivitet

Solpanelerna ingår som ett primärt designelement i taket. Panelerna består av två skikt härdat glas (2 mm tjockt) med själva solcellerna däremellan. Den färdiga produkten är därför att likställa med säkerhetsglas och lämpar sig för takkonstruktioner.

Totalt har 1 570 m2 solceller installerats på alla fyra laddningsparkerna, vilket innebär att de fyra laddningsparkerna förväntas leverera cirka 5,5 miljoner kWh under 20 år.

De första laddningsparkerna färdigställdes i början av 2023

Laddningsparkerna vid Lillebælt Syd och Nord invigdes den 31 mars 2023, och vi har levererat tak för laddningsstationer och fristående tak för parkeringen. Vi påbörjade projektet under hösten 2022 och vi har stått för design, montering och installation.

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av skärmtak med varierande funktion och beläggning. Vi kan leverera för både laddningspunkter, parkeringar, cyklar och gångstråk. Dessutom finns de med isolerande tak, sedumtak eller solceller. 

Galleri från projektet

Relaterad cases