Ange din mailadress
Indtast ny adgangskode:

Övrig brusreducering

DAV NORDIC utför olika typer av brusreduceringsprojekt utomhus. Det största området är bullerskydd, där vi dessutom tillhandahåller speciallösningar efter klientens behov.

DAV NORDIC överför sina kunskaper om bullerskydd längs vägarna och tillika järnvägarna vidare till andra brusreduceringslösningar. Vi erbjuder råd tidigt under projektstarten ända till slutfört projekt. Ett exempel på ett avslutat projekt är Sjælsø Skydebane, som är dämpat med 41 000 ljudbafflar, och resultatet är minst sagt anmärkningsvärt. DAV NORDIC har varit involverad i projektutvecklingsfasen och har därefter varit ansvarig för projektledningen och montering av ljudbafflarna.

Vi är mer än villiga att erbjuda tekniska råd i samband med brusreduceringslösningar och är redo att ta emot ditt samtal. Naturligtvis vill vi också erbjuda ett icke-bindande erbjudande i ett specifikt fall. Ring till oss på 86 82 29 00 eller skriv till oss på info@davnordic.dk.​