Ange din mailadress
Indtast ny adgangskode:

Riskskärm till Karlastaden

DAV NORDIC AB startar året starkt med en leverans till vår kund Grundtuben AB med en högabsorberande bullerskärm modell Green Wall som i detta projekt skall skydda det nya bostadsområdet Karlastaden mot järnvägens buller samt även agera riskskärm mot urspårning av antändande vätskor som transporteras på järnvägen

En ny stadsdel växer fram i Göteborg. Lindholmen där vi fått förtroendet att leverera Green Wall bullerskärm på en sträcka av ca 350 meter med en skärm höjd på 3 meter.

Green Wall är en mycket flexibel bullerskärm med möjligheter till kundanpassade mått med upp till hela 5 meters bredd.

Med lång livslängd, full dokumentation och möjlighet att odla klätterväxter på, kan denna skärmtyp användas på många platser för att uppnå en bra ljudnivå för omkringliggande område.

Ljudisolering: B3                        Ljudabsorption: A4

riskskaerm-picture1

Tjänst:

Bullerskärm

Byggherre:

Grundtuben AB

Utfört:

2022

Kontakta oss på telefon +46 70 2201369, +46 73 9700995 ell​er info@davnordic.se 

för rådgivning, ett icke-bindande erbjudande eller helt enkelt för att få ytterligare information.